Czy mamy tutaj pszczelarzy, miłośników miodu, a może nawet samego Kubusia Puchatka –
najwierniejszego fana tego płynnego złota ?